“המורה יספר [לתלמידים] סיפור קצר על מולדתנו פלסטין: ‘סבי היה גר בכפר יפה ב[סביבת] חיפה. הוא עבד בחקלאות, אהב את האדמה ושמר עליה. ביום עצוב אחד באו פנים זרות כדי לגרש את סבי מעל אדמתו, לשרוף את היבול ולאלצו להגר לארצות רחוקות’.”

(מדריך למורה, שפתנו היפה, כתה ב’ (2018) עמ’ 124)