Podręczniki UNRWA Zdjęcie: Miri Tzachi, Research:: Dr. Arnon Groiss
Podręczniki UNRWA Zdjęcie: Miri Tzachi, Research:: Dr. Arnon Groiss
“Demistyfikacja podejścia UNRWA do programu szkolnego” taki tytuł dała Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) stworzona dla “uchodźców” z wojny 1948 roku na Bliskim Wschodzie (lub, ściślej, ich potomków trzeciego i czwartego pokolenia) dwustronicowemu oświadczeniu o jej systemie edukacyjnym, które opublikowała w styczniu 2020 roku. Tytuł tworzy wrażenie wśród ludzi, którzy nie znają tego organu ONZ, że istnieją osoby lub organizacje, które starają się mistyfikować edukacyjne przedsięwzięcia UNRWA i nie przedstawiają ich w prawdziwych barwach.

To oświadczenie UNRWA deklaruje, że UNRWA dostarcza usług edukacyjnych dla ponad 530 tysięcy palestyńskich dzieci i młodzieży w Libanie, Syrii, Jordanii, na “Zachodnim Brzegu” (włącznie z wschodnią Jerozolimą) i w Gazie, i że ci uczniowie funkcjonują znacznie lepiej niż ich rówieśnicy w normalnych szkołach publicznych.

Najważniejsza częścią tego wysokiej jakości nauczania jest, jak się dowiadujemy:

“Zobowiązanie UNRWA do dostarczania w swoich szkołach edukacji, która jest zgodna z wartościami i zasadami Narodów Zjednoczonych (ONZ) i propaguje prawa człowieka, tolerancję i brak dyskryminacji rasy, płci, języka i religii”.

W oświadczeniu czytamy dalej, że “UNRWA posługuje się programami nauczania ‘kraju-gospodarza’. To zapewnia, że palestyńscy uchodźcy mogą integrować się z systemami edukacji na poziomie średnim i wyższym oraz szerzej uczestniczyć w społecznym i ekonomicznym życiu kraju-gospodarza. Jako niezależna Agenda ONZ dostarczająca humanitarnej i rozwojowej pomocy, UNRWA nie ma mandatu, by zmieniać programy szkolne lub podręczniki rządu gospodarzy, bo są one sprawą narodowej suwerenności”.

W sprawie sytuacji na “Zachodnim Brzegu” i w Gazie: “Choć UNRWA używa palestyńskiego programu nauczania, powtarza, że ma solidny system, by zapewnić, że edukacja, jakiej dostarcza w klasach szkolnych, włącznie z używanymi podręcznikami, jest zgodna z wartościami i zasadami ONZ i zajmuje się każdą stronniczością”.

Oświadczenie UNRWA opisuje szczegółowo, jak różne metody nadzoru przez Agendę zapewniają, że podręczniki szkolne Autonomii Palestyńskiej używane w szkołach UNRWA istotnie spełniają standardy ONZ. Wspomina także raport US Government Accountability Office (GAO), który “potwierdza niezachwiane oddanie UNRWA wartościom ONZ”.

Co dzieje się, kiedy otwierasz te podręczniki? Nie mogę mówić za US GAO, ale czytaliśmy podręczniki używane w szkołach UNRWA na “Zachodnim Brzegu” i w Gazie od ich pojawienia się w 2000 roku i możemy wyraźnie i głośno powiedzieć, że z pewnością nie są zgodne ze standardami ONZ.

Na przykład, jest niepodważalnym faktem, że Izrael jest międzynarodowo uznanym, suwerennym państwem, pełnym członkiem ONZ. W książkach, z których naucza się w szkołach UNRWA, nie istnieje i jest zastąpiony przez byt o nazwie „Palestyna”. Poniżej pokazujemy fragment podręcznika do “Nauki o społeczeństwie” dla klasy 6, część 1 (2019) s. 43. Jest to region Lewantu w zachodniej Azji i pojawiają się tam cztery państwa: Syria, Liban, Jordania i Palestyna. Tytuł mapy mówi: “Państwa w Lewancie [Bilad al-Szam po arabsku]:

W sprawie Izraela, jeśli jest wspominany, w większości wypadków nie podaje się jego nazwy, Mówi się o nim jako niejasnym bycie o nazwie „syjonistyczna okupacja”. Jego 6 milionów żydowskich obywateli nie są uważani za legalnych mieszkańców, bo ten kraj i jego miasta – włącznie z Tel Awiwem – nie pojawiają się na mapie:

(Nauka o społeczeństwie, klasa 5, Część 2 (2019) s. 36)

(Nauka o społeczeństwie, klasa 5, Część 2 (2019) s. 36)

Ich narodowy język – hebrajski – jest wymazany (dosłownie), z historycznej monety z okresu Brytyjskiego Mandatu (1923-1948):

(Matematyka, klasa 6, Część 2 (2019) s. 75)

(Matematyka, klasa 6, Część 2 (2019) s. 75)

Tutaj jest oryginalna moneta:

Jerozolimę, starożytną i nowoczesną stolicę Żydów, przedstawia się jako założoną przez Arabów i jako święte miasto wyłącznie muzułmanów i chrześcijan. Całkowicie zignorowano związki Żydów z tym miastem (od czasów króla Dawida):

“Jerozolima jest arabskim miastem zbudowanym przez naszych arabskich przodków tysiące lat temu.
Jerozolima jest świętym miastem muzułmanów i chrześcijan”.
(Wychowanie narodowe i społeczne, klasa 3, Część 1 (2019) s. 29)

Ściana Zachodnia w Jerozolimie, drugie najświętsze miejsce Żydów, określone jest jako wyłącznie muzułmańskie i zdjęcie jej jest przecięte pośrodku, żeby nie widać było modlących się tam Żydów:

“Ściana Al-Buraka”
“Ilustracja: Ściana Al-Buraka jest tak nazwana od Al-Buraka [boskiego stworzenia], które zaniosło [według islamskich wierzeń] Posłańca [Mahometa] w Isra’ i Podróży Mi’radż [nocnej podróży z Mekki do Jerozolimy, skąd wstąpił do nieba po przywiązaniu Al-Buraka do Ściany Zachodniej]. Ściana Al-Buraka jest częścią zachodniej ściany meczetu Al-Aksa i jest wyłącznym prawem tylko dla muzułmanów”.
(Edukacja islamska, klasa 5, Część 1 (2019) s. 63)

Żydzi są nazywani “pomocnikami diabła”, co z pewnością nie zgadza się z zasadami ONZ:

“Gdzie są jeźdźcy [którzy pojadą] do meczetu Al-Aksa i wyzwolą go z uścisku niewiernych, od pomocników diabła?”
(Język arabski, klasa 7, Część 1 (2019) s. 67)

Inną ważną zasadą ONZ jest pokojowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa 242 i 338 są głównym wyrazem ONZ dla tej zasady. Niemniej podręczniki do nauczania w szkołach UNRWA nigdy nie proponują pokoju i współistnienia z Izraelem. W rzeczywistości nawołują do wojny o wyzwolenie, zaczynając od klasy 1:

(Nasz piękny język, klasa 1, Część 2 (2019) s. 83)

(Nasz piękny język, klasa 1, Część 2 (2019) s. 83)

To jest totalna wojna, której celem jest zlikwidowanie państwa Izrael, dla którego nie ma miejsca, jeśli “Palestyna” zostanie wyzwolona, jak widać na udekorowanych przedmiotach sprzedawanych turystom w Betlejem i w podręczniku dla klasy 3:

(Nauki i życie, klasa 3, Część 1 (2019) s. 65)

(Nauki i życie, klasa 3, Część 1 (2019) s. 65)

Ta wojna z jej islamskimi cechami, takimi jak Dżihad, męczeństwo i nacisk na wyzwolenie meczetu Al-Aksa, zawiera także koncepcję, do której szkoły UNRWA są szczególnie dostrojone, a mianowicie tak zwane “prawo powrotu” potomków palestyńskich Arabów z 1948 roku. Ten powrót jest pełen przemocy i stanowi nieodłączną część wojny, kiedy uchodźcy mają powrócić do “wyzwolonej” Palestyny:

“Powrócimy; powrócimy z szybującymi orłami; powrócimy z dziko wiejącym wiatrem; powrócimy do winnic i drzew oliwnych; powrócimy, by podnieść flagę Palestyny obok kwiatu zawilca na naszych zielonych wzgórzach”.
(Język arabski, klasa 5, Część 1 (2019) s. 84)

Terror jest także nieodłączny od wojny. Dalal al-Mughrabi, która dowodziła zamachem terrorystycznym na izraelski cywilny autobus na drodze nadbrzeżnej Izraela w 1978 roku, w którym zabito ponad 30 osób, w tym wiele dzieci, stała się wzorem osobowym w palestyńskich szkołach, włącznie ze szkołami prowadzonymi przez UNRWA:

“Dalal al-Mughrabi
[Przez] autorów [podręcznika]
Przed tekstem:
“Nasza palestyńska historia jest pełna wielu nazwisk męczenników, którzy oddali swoje dusze jako poświęcenie dla ojczyzny. Wśród nich [była] męczenniczka Dalal al-Mughrabi, która namalowała swoją walką obraz wyzwania i heroizmu, który uwiecznił jej pamięć w naszych sercach i umysłach. Tekst przed nami mówi o aspekcie jej drogi walki”.
(Język arabski, klasa 5, Część 2 (2019) s. 51)

Podręczniki używane w szkołach UNRWA zakładają, jak się wydaje, że walka o wyzwolenie będzie owocna i powstaje pytanie, co powinno zrobić się z sześcioma milionami Żydów, żyjących w kraju. Odpowiedź – eksterminacja – nie całkiem jest zgodna ze szlachetnymi zasadami ONZ, jak są wyrażone przez UNRWA:

“Będziemy śpiewać i nauczymy się na pamięć: Ziemia Szlachetnych
Przysięgam! Poświęcę moją krew
Aby nawodnić ziemię szlachetnych
I usunąć uzurpatora [tj. Izrael] z mojej ziemi
I eksterminować pokonane resztki cudzoziemców
O ziemio [meczetu] Al-Aksa i miejsce święte
O kolebko dumy i szlachetności
Cierpliwości, cierpliwości, bo zwycięstwo jest nasze
I świt wyziera z ciemności”
(Nasz piękny język, klasa 3 3, Część 2 (2019) s. 66.)

Przemoc wobec Żydów niekoniecznie jest odroczona do tej daty. Spalenie Żydów w cywilnym autobusie przez rzucony koktajl Mołotowa w pobliżu Ramallah jest opisany w jednej lekcji jako “impreza grillowa [haflat shiwa’]”:

“Sąsiad: Godzina policyjna nie obejmuje nas w al-Szurafah [dzielnica]. Jest narzucona na [dzielnicę] al-Natarisz. Wydaje się, że tam jest impreza grillowa z koktajlem Mołotowa w jednym z autobusów kolonii [musta’marah] Psagot na górze al-Tawil.”
(Język arabski, klasa 9, Część 1 (2019) s. 61. Zwrot “impreza grillowa” jest zaznaczony na czerwono)

Tego UNRWA uczy w szkołach. To jest edukacja nienawiści, której towarzyszy indoktrynacja do wojny przeciwko państwu członkowskiemu ONZ. Taka „edukacja” jest sprzeczna z wszystkimi standardami ONZ i powinna być zatrzymana.

Jeśli UNRWA nie może zmienić podręczników Autonomii Palestyńskiej, jak twierdzi, i w świetle oczywistego niepowodzenia wszystkich jej metod kontroli, jak właśnie widzieliśmy, UNRWA powinna przestać w ogóle działać na polu edukacji. Może kształci zdolną palestyńską młodzież, ale przyczynia się także do uwiecznienia konfliktu przez indoktrynowanie uczniów tym, co jednoznacznie NIE jest “zgodne z wartościami i zasadami Narodów Zjednoczonych”.


What did you learn in school today, dear little UNRWA child?

Israel National News, 20 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

David Bedein

Amerykański pisarz i dziennikarz jak również dyrektor Center for Near East Policy Research.

SOURCEListy z naszego sadu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleOPINION: What is the real barrier to peace, Prime Minister?
Next articleShould There Be a Price for Rejectionism and Terror?
David Bedein
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.