הקדמה

בשנים 2017 – 2019 פורסמו ביוזמת המרכז לחקר מדיניות המזרח התיכון מספר מחקרים שכיסו את היחס ל”אחר” היהודי-ישראלי ולשלום עימו בספרי הלימוד ומדריכי המורים שיצאו לאור מטעם הרשות הפלסטינית בין השנים 2013 – 2018. במהלך שנת 2019 יצאו לאור הדפסות מחודשות של ספרי הלימוד שבחלקם הוכנסו שינויים, דבר שחייב בדיקה מחדש. בדיקת 133 ספרים כאלה העלתה שנעשו לא מעט שינויים, אבל אין בהם כדי לשנות את התמונה הכללית שהתקבלה מהמחקרים הקודמים. מסיבה זו, אין המחקר הנוכחי מביא בפרוטרוט את תוכן השינויים אלא מתעכב רק על אלה שיש להם משמעות מסוימת הראויה לציון.

הקטגוריות שלפיהן בוצעה הבדיקה הן: תוספות, השמטות ותיקונים. במהלך הבדיקה התברר כי התווסף למאגר ספרי הלימוד שברשותנו ספר שלא נכלל במחקרים הקודמים, והחומר שבו מופיע בנספח.

תוספות

כאמור, התוספות המופיעות בספרי הלימוד שהודפסו ב-2019 אינן משנות את מרכיבי הקו הכללי, להוציא ניואנסים בודדים שיפורטו בהמשך, או חידוש אלמנטים שהיו בעבר ולא הופיעו בספרים החדשים של 2017-2018. אחד מאלה הוא השיר “אנו נשוב” המתאר את שיבת הפליטים האלימה למקומות מגוריהם הקודמים בתחומי מדינת ישראל אשר הופיע בספר שפתנו היפה, כתה ז’, חלק א’ (2014) עמ’ 28 ונעלם מאז, עד להופעתו מחדש בספר משנת 2019:

“…מחר נשוב והדורות יקשיבו       להלמות הצעדים בעת החזרה

נשוב עם הסופות הרועמות            עם הברק המקודש וכוכב השביט

עם התקווה המכונפת והשירים       עם הנשר המרחף והעיט

אכן, אלפי הקורבנות ישובו                        קורבנות העושק יפתחו כל דלת.”

(השפה הערבית, כתה ז’, חלק א’, עמ’ 49)

תוספת אחרת באה במקום קטע על שחיתות בחברה. היא עוסקת בציון שמות גיבורים בהיסטוריה הערבית והמוסלמית, וביניהם מוזכרים גם יאסר ערפאת, השיח’ עיז אלדין אלקסאם – איש דת בפלשתינה המנדטורית שמהווה היום מקור השראה לארגון הטרור חמאס, ודלאל אלמוגרבי – מפקדת פעולת הטרור

בכביש החוף ב-1978 (השפה הערבית, כתה ה’, חלק א’, עמ’ 28). תוספת זו מעצימה את הדגש המושם בספרים החדשים בכלל על המחבלת – נושא שמצא את ביטויו במחקרים הקודמים הנ”ל.

עוד תוספת שמתחברת לקו הקיים נמצאת בספר חינוך אסלאמי, שבאחד הפרקים שלו נוספה מטרה שהוצבה במקום הראשון: “1. הבנת חשיבות הג’יהאד בהפצת ההטפה האסלאמית” (חינוך אסלאמי, כתה ט’, חלק א’, עמ’ 57).

בספרי 2019 מוכנס אלמנט לימודי חדש שלא היה קיים קודם לכן – פרויקט משותף של כל הכתה בתום הסמסטר. ברוב הספרים נתונה בחירת נושא הפרויקט בידי המורה, אבל ישנם ספרים שבהם מוגדר הנושא מראש. להלן דוגמאות רלבנטיות: