Under de senaste åtta månaderna har UNRWA,(United Nations Relief and Works Agency), som betjänar fem miljoner människor, publicerat dagliga pressmeddelanden där de säger till internationell media att UNRWA nästan inte har några medel för att bedriva sin verksamhet.

UNRWA hävdar: Barnen i UNRWA-anläggningar berövas mat, medicin och grundläggande hälsovård.

Bland påståendena: Barn äter ur soptunnor, vilket chefen för UNRWA meddelade till FN: s generalförsamling. Bedein Center for Near East Policy Research skickade professionella för att fråga konsulat och ambassader från alla UNRWA:s givarnationer för att kontrollera om någon av deras regeringar hade underlåtit att skicka de 921 miljoner dollar som utlovats till UNRWA.

(https://www.unrwa.org/sites/default/files/2020_confirmed_pledges_and _receipts_24_december_2020.pdf)

Svaren från de efterfrågade UNRWAs donations nationerna visar nu och bekräftar att UNRWA mottog och tillsändes minst 839 miljoner dollar under kalenderåret 2020.

Nedanstående diagram har inte med icke registrerade kontanter som UNRWA mottagit under det senaste året.

Frågor kvarstår: Hur kan UNRWA påstå sig  fattas medel under 2020 när de diplomatiska företrädare för givar-nationerna vidhåller och bekräftar att donationer verkligen mottogs med dessa massiva belopp?

Eftersom UNRWA ofta önskar att donationer överlämnas kontant, hur mycket kontanter kommer från givar-nationer som försvinner och inte är kontrollerbara?

Det är dags för UNRWA och dess understödjare att begära och genomföra en offentlig utredning om den FN-byrå som är i besittning av nära en miljard dollar men ändå påstår att befolkningen lever i misär och fattigdom.

I juni 2018 hävdade UNRWA sig ha en liknande humanitär kris och påstod att medel inte fanns tillgängliga för service till dess befolkning. I juli och augusti 2018 intervjuade vår personal företrädare för alla större givarnationer som bekräftade att de hade övervakat leveransen av 1,2 miljarder dollar till UNRWA.

(https://www.news1.co.il/Archive/003-D-130010-00.html)

DONATIONS-MEDEL FÖR 2020 (BEKRÄFTADE BIDRAG)

LICHTENSTEIN MALTA SVERIGE ESTLAND*
USD 103,093 EUR 75,000 USD 60,182,109 USD 339,520
NORGE DANMARK THAILAND* SPANIEN
USD 27,680,847 USD 15,612,280 USD 70,000 USD 7,940,910
PAKISTAN TYSKLAND JORDAN UK
USD 13,690 USD 169,346,116 USD 7,392,615 USD 64,098,269
LITHUANIA REPUBLIK  KOREA MALTA TURKIET*
USD 54,289 USD 1,164,611 USD 83,910 USD 12,273,692
FINLAND CHILE* RUMANIEN JAPAN
USD 10,242,571 0 USD 44,300 USD 30,425,110
SCHWEIZ SAUDI ARABIEN CANADA FRANKRIKE
USD 29,109,104 USD 28,933,333 USD 20,231,327 USD 22,720,226
NEDERLÄNDERNA ITALIEN BELGIEN IRLAND
USD 21,517,245 USD 16,101,807 USD 12,931,125 USD 8,910,141
AUSTRALIEN UAE LUXEMBURG AUSTRIA ÖSTERRIKE
USD 8,393,204 USD 1,000,000 USD 5,572,075 USD 5,049,494

 

CYPRUS EGYPT MONACO MEXICO
USD 168,000 USD 20,000 USD 190,865 0
INDIEN JORDAN QATAR NYA ZEELAND
USD 5,000,000 USD 7,392,615 USD 8,000,000 USD 595,300
KUWAIT LIBANON POLEN PORTUGAL
USD 1,500.000 USD 224,931 USD 792,645 USD 20,000
SLOVAKIA SLOVENIA KAZAKHSTAN CHINA
USD 16,797 USD 54,289 USD 100,000 USD 3,291,904
CZECH 

REPUBLIK

INDONESIEN OMAN RYSSLAND
USD 231,547 USD 200,000 USD 432,637 USD 2,000,000
AZERBAIJAN BANGLADESH MALAYSIA BRUNEI 

DARUSSALAM

USD 300,000 0 0 USD 114,712
SYRIEN MALAYSIA BULGARIEN BRASILIEN
USD 457,279 USD 120,000 USD 77,263 USD 75,000
HOLY SEE GREKLAND LETTLAND ISLAND
USD 20,000 USD 44,867 USD 20,812 USD 315,039
BAHRAIN      
USD 50,000      

 

* Estland: Samma belopp har redan betalats i förskott  för året 2021.

*Thailand: Ytterligare kontanter har getts.

*Turkiet: Ger 10.000.000 USD i kontanter och resten i checkar.

BILAGA

UNRWA:S KASSA/KONTANT EKONOMI:

  • https://israelbehindthenews.com/2021/01/29/the-unrwa-cash economy/

UNRWA:S MISSBRUK AV GIVARES FONDER OCH BROTT AV DESS MANDAT: • https://israelbehindthenews.com/2020/01/07/the-long-awaited report-on-unrwas-misuse-of-donor-funds-and-breach-of-its mandate/

LÖSNING FÖR FEM MILJONER ÄTTLINGAR TILL ARABISKA FLYKTINGAR:  https://israelbehindthenews.com/2019/09/27/a-solution-for-five million-descendants-from-arab-refugees-from-1948-who-still-dwell in-59-unrwa-refugee-camps/

UNRWA REFORM INITIATIV:

  • https://israelbehindthenews.com/2018/02/06/david-bedein-leading fight-unrwa-reform-initiative/

 

UNRWA LIDER AV BRIST:

  • MÄNNISKOR I GAZA LETAR BLAND SOPOR EFTER MAT, ENLIGT FN:S CHIEF:

https://instant.com.pk/food-drink/252228/

  • UNRWA PÅSTÅR ATT DE KAN INTE BETALA UT LÖNER:

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-unrwa-biden-usa funding-refugees

 

  • FLYKTINGAR I FARA:

https://prc.org.uk/en/news/3520/un-palestine-refugees-at-risk-due-to unrwa-defunding

  • FINANSIELL KRIS PÅVERKAR TJÄNSTER:

https://www.swissinfo.ch/eng/unrwa-boss-warns-of-financial- crisis impacting-services/46038448