14 juli 2021

Öppet brev:

 

FN: s generalsekreterare Guterres

FN: s biträdande direktör Dr. Darko Mocibob

Förenta nationerna   mocibob@un.org 

 

Klagomål – Philippe Lazzarini, generalkommissionär för UNRWA

 Den 3 juli 2021 gav UNRWA-kommissionären Philippe Lazzarini, som är schweizisk medborgare, en intervju med Neue Zürcher Zeitung, en respekterad schweizisk tidning.

https://www.nzz.ch/international/interview-philippe-lazzarini-unrwa-zu-gaza-ld.1632759?reduced=true.

I den intervjun hävdade Lazzarini, att “Gaza har blockerats i fjorton år.” Eftersom UNRWA-flyktingläger utgör 82% av Gazas befolkning borde Lazzarini veta att Gazaremsan inte vid något tillfälle har varit avstängd vid de marinrestriktioner som Israel genomförde efter Hamas övertagandet av Gaza 2007. Även om tillgången från havet har varit begränsad sedan övertagandet, vet Lazzarini att Gaza har varit helt öppet för humanitärt bistånd och handel från tre korsningar: Rafiah mot Egypten, tillsammans med Kerem-Shalom och Erez-korsningen mot Israel.

Varför skulle Lazzarini hävda att en total blockad av Gaza är i kraft?

Ett sådant påstående väcker frågan: Representerar Lazzarini ett FN-organ eller en organisation vars syfte är att fördöma Israel?

 I intervjun med hans mediekollega i Zürich gör Lazzarini det värre genom påståendet att “Blockaden förhindrar resor för människor och transport av varor samt stör återuppbyggnad, ekonomisk tillväxt och perspektivet för lokalbefolkningen.”

I linje med Lazzarinis tendentiösa uttalande om de marina restriktionerna, som han kallar en blockad, påstår FN-kommissionären att dessa marinrestriktioner är orsaken till varför folket i Gaza inte kan drömma om ett normalt liv.

Lazzarini undviker helt att kommentera den UNRWA-politik som förhindrar ett normalt liv för de 1,7 miljoner ättlingar till arabiska flyktingar från kriget 1948 som fortsatt lever i förödmjukelse i elva arabiska flyktingläger i Gaza, och idag erbjuder dem som enda alternativ för en framtid utanför UNRWA; att återvända till de arabiska byar som fanns före 1948.

Det otrevligaste av allt är dock Lazzarinis eloge till UNRWAs skolor som beskrivs som “en viktig motgift mot ihållande våld och utbrett hat.”

Anmärkningsvärt är det som om Lazzarini aldrig har sett den verkliga läroplanen i UNRWAs skolor. Denna läroplan beskriver uttryckligen avhumanisering och delegitimering av all judisk närvaro i staten Israel. Istället uppmuntrar texter väpnat uppror mot judisk suveränitet överallt.

Lazzarini missade att beskriva det faktum att trots att Israel är en del av FN, så tillhandahåller UNRWA endast kartor som inte visar Israel och som har utplånat alla judiska städer och ersatt dem med arabiska namn.

Eftersom Lazzarini hävdar att UNRWAs utbildning är en motgift mot våld, hur kan UNRWA för fjärde året i rad presentera en lärobok som förhärligar Dalal Al-Mughrabi, som mördade 35 personer i en bussattack 1978?

“Dalal al-Mughrabi.

Texten beskriver:

Vår palestinska historia är fylld med många namn på martyrer som har gett sin själ som offer för sitt hemland. Bland dem är martyren Dalal al-Mughrabi som med sin kamp har illustrerat en bild för utmaning och mod som har gjort hennes minne evigt i våra hjärtan och sinnen. Texten framför oss talar om en aspekt av hennes väg i kampen. ” (Arabiska språket, klass 5, del 2 (2019) s.

Under de senaste fyra åren har journalister, diplomater och tjänstemän från UNRWAs givarnationer frågat Lazzarini varför UNRWA inte tagit bort den här boken – ändå vägrar UNRWA-chefen att göra det. Lazzarini säger att UNRWAs elever undervisas om mänskliga rättigheter.

Bedein Center for Near East Policy Research mottog och granskade de elva skolböcker som tillhandahölls UNRWAs-elever. De fann att UNRWA-skolböcker om mänskliga rättigheter helt saknar omnämnande av mänskliga rättigheter för alla som inte är en palestinsk muslim.

UNRWA skolbarn undervisas inte att judar, kristna och israeler har några mänskliga rättigheter.

Beträffande Hamas förnekar UNRWA att deras anställda är medlemmar i Hamas. Så hur kan UNRWA tillåta att personer i ”Teachers Association” och ”UNRWA Workers Union val”, tillåter kandidat-listor som öppet identifierar sig med Hamas?

Varför tillåter UNRWA att Hamas får rekrytera UNRWAs barn till läger med vapenträning?

Vad har UNRWA gjort för att genomföra inspektioner av dess anläggningar för att säkerställa att UNRWAs skolor, byggnader och anläggningar är fria från vapen?

Medan Lazzarini ger försäkringar om att cement endast gått till projekt i UNRWA, är det märkligt att cement som importerades av UNRWA visades användas till vapentunnlar under UNRWAs skolor?

Lazzarini riktar anklagelser mot Trump-administrationen för nedskärningar av biståndet till UNRWA.  Frågan kvarstår: Biden-administrationen har förklarat att medel endast kommer att tillhandahållas om UNRWA genomför kraftfulla reformer. Kommer Lazzarini att fördöma den nya Biden politiken som kräver reformation som ett villkor för förnyelse av amerikansk finansiering av UNRWA?

 

David Bedein,Director

Bedein Center for Near East Policy Research

Beit Agron Center, 37 Hillel Street, Jerusalem

Tel: 02-6236368

https://israelbehindthenews.com

https://unrwa-monitor.com