Tyska Mena-Watch, Stefan Frank, talade med David Bedein om den tyska och europeiska oviljan att engagera sig angående den militära utbildningen i UNRWA:s skolor.

David Bedein är grundare och chef för Bedein Center for Middle East Policy Research i Jerusalem, som har granskat UNRWA sedan 1987 för att informera allmänheten om hur dess medel, skolor och strukturer missbrukas av palestinska terroristorganisationer för sina egna syften.

Den 14 mars 2022 skickade David Bedein ett mejl till Oliver Owcza, chefen för Tysklands representation i de palestinska områdena. I mejlet skrev han:

“Ers excellens, Bedein Center for Near East Policy Research har identifierat förekomsten av massiva vapen vid UNRWA-anläggningar. Det visar flera dokumentärer som producerats av Bedein Center bara under det senaste året. Bedein-centret har en fråga till dig, diplomat från en UNRWA-givarnation. Kommer du som UNRWA-givare att be UNRWA att genomföra en inspektion av alla anläggningar för att avlägsna dödliga vapen?” 

David Bedein fick inget svar. 

Jag ställde därför samma fråga till det federala utrikeskontorets presstjänst. Utrikesdepartementet svarade:

“Utrikeskontoret känner inte till incidenten du nämnde, som du tillskriver en UNRWA-anläggning. Tyskland är i stadig kontakt med UNRWA.«

En bortförklaring som är typiskt för UD när palestinsk terrorism står på spel. Se även:

  Mord an Israelis: Fragen, die das Auswärtige Amt nicht beantworten will (mena-watch.com)

Jag pratade om detta över Zoom med David Bedein.

Stefan Frank (SF): Herr Bedein, du skickade videoinspelningar till både den tyska representanten i Ramallah och det federala utrikeskontoret som visar hur krigsvapen presenteras och till och med avfyras i UNRWA-anläggningar. Stämmer det?

David Bedein (DB): Det är korrekt. I går fick vi besked om att om exakt fyra veckor startar ett nytt sommarträningsprogram för barn från UNRWA:s skolor där vapenträning kommer att ingå.

SF: I vilka anläggningar äger det rum?

DB: Dessa övningar genomförs på öppna ytor inte långt från UNRWA:s skolor. De som driver programmet är lärare för elever från UNRWA-skolor.

SF: Är området där den militära träningen äger rum under kontroll av UNRWA?

DB: Svårt att säga. I tidigare filmer som ni vet, från 2017 och 2018, ägde det faktiskt rum med bilder och insignier i bakgrunden från UNRWA. När vi filmade förra sommaren såg vi inte UNRWA:s emblem eller FN:s flaggor. Men i januari filmade vi UNRWA-barn med vapen i ett UNRWA-flyktingläger nära Betlehem.

SF: Så området för militärövningarna ligger i anslutning till UNRWA:s skolor?

DB: Det ligger precis bredvid. Övningar sker inte i själva skolorna, för efter att vi visade dessa filmer från 2017 och 2018 i den tyska förbundsdagen och i FN, kom det mycket reaktioner att något sådant här inte borde få hända.

Jag förutspår att militärövningarna i juli sannolikt inte kommer att hållas framför UNRWA:s emblem; men när vi sedan intervjuar eleverna och frågar dem var de kommer ifrån kommer de att ärligt svara, som de gör varje sommar, att de kommer från UNRWA-skolor. De kommer också att berätta för oss vad de lär sig i UNRWA:s skolor: vad de kallar “Right of Return with Arms”. (Rätt att återvända med vapenmakt”)

 SF: Vad kan ses i videorna som du skickade till den tyska representationen i Ramallah och det federala utrikeskontoret?

DB: Vi skickade tre videor: En från 2018 där vi ser barnen marschera med vapen. Man ser UNRWA-instruktörer med pistoler lära barnen om “rätten att återvända”. ( The terror of return – English & Hebrew on Vimeo )

Sedan fick de händelsen från sommaren 2021 där tusentals barn från UNRWA:s sommarläger rekryterats till UNRWA:s skolor som lärde ut hur man använder automatvapen. Ledare ger automatiska vapen till barn – den yngsta är nio år gammal – i vetskap om att de kommer att använda dem. 

( THE UNRWA CHILD SOLDIER – English on Vimeo )

( https://israelbehindthenews.com/2019/07/18/unrwa-sverige-betalar-for-sommarlager-i-gaza-med-terrorutbildning-for-barn/ )

Den tredje filmen vi har gjort tillgänglig är från januari i år, Fatah-dagen, i UNRWA:s flyktingläger Deheishe. Där ser man återigen barn med vapen.

SF: Vad säger du till den tyska regeringen?

DB: Vi ställde den federala regeringen och andra givarländer en mycket enkel fråga: ”Kommer ni som UNRWA-givarnation att be UNRWA att genomföra en inspektion av alla anläggningar för att avlägsna dödliga vapen?”

Igår fick jag ett pressmeddelande från UNRWA:s taleskvinna som meddelade att hon behövde mer pengar till UNRWA:s Jenin-läger, som vi vet har varit en härd för terroristverksamhet på sistone. I meddelandet nämndes ingen reglering eller transparens. Medlen kan komma i kontanter och syftet är difust. 

Därför är mitt budskap till UNRWA:s donationsländer: Kontrollera vad som händer med dessa bidrag till UNRWA, så att de inte används för militära ändamål.

SF: Utrikesdepartementet uppger att de är i nära kontakt med UNRWA och har ingen information om vapen i UNRWA:s anläggningar.

DB: De undviker frågan: ”Kommer de att göra en utredning för att se om det finns vapen?” 

Om de inte har någon information betyder det att de inte har undersökt. Om den gjorde en undersökning och sa “Vi hittade ingenting”, skulle det vara intressant. Men att säga att de inte har någon information eller ”litar på UNRWA” betyder att det inte har gjort någon forskning. 

( https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/svenskt-bistand-och-spridning-av-laromedel-som_H8113341 

Den federala regeringen, som är UNRWA:s främsta finansiär, har inte kontrollerat om det finns vapen vid UNRWA:s anläggningar. UNRWA får mycket pengar via federala regeringar och många andra stiftelser, ex Friedrich Ebert-stiftelsen, Konrad Adenauer-stiftelsen, Heinrich Böll-stiftelsen, Rosa Luxemburg-stiftelsen och Hanns Seidel-stiftelsen. (Så även bidrag från Sverige.)

Ni borde alla kontrollera vad som händer med pengarna.

SF: Har du kontaktat de nämnda stiftelserna?

DB: Ja. Jag frågade om de kollade om pengarna de skickade användes till vapen, i terroristsyfte – men fick inget svar.

SF: Du har gjort liknande förfrågningar i andra europeiska länder och i Nordamerika. Var det mer framgångsrikt?

DB: Jag har haft framgång med den amerikanska regeringen: den amerikanska regeringen kommer inte att släppa pengarna för utbildning förrän de har försäkringar om att utbildning kommer att övervakas och revideras. Det vill säga att den amerikanska regeringen har allokerat pengarna, men den kommer inte att släppa dem eftersom den amerikanska kongressen kräver ansvar för vad som händer med pengarna. Så USA gav pengarna, men ställde också ett villkor: att UNRWA inte får använda dem förrän de uppfyllt fördraget. USA och UNRWA kom sommaren 2021 överens om att de inte kommer att tillåta att anläggningarna används för terroriständamål.

Det är mycket viktigt att övervaka både inkommande humanitära medel och inkommande utbildningsmedel. 58 procent av UNRWA:s budget går till utbildning. När vi ser barnen i militär träning nu, så är det en del av deras utbildningssystem.

SF: Har du haft någon framgång i Europa i dina ansträngningar att kontrollera medel till UNRWA? 

DB: Inte alls. EU-parlamentet har gett vissa rekommendationer för revidering av läroböcker. Europeiska kommissionen, som företräder EU, har dock inte ställt några frågor till UNRWA. Så även om Europaparlamentet är mycket känsligt för våra frågor, tillåter inte EU:s beslutsfattare att något förändras.

SF: Vad tror du är huvudorsaken till att EU och den tyska regeringen är ovilliga att stoppa användningen av europeiska skattebetalares pengar för att finansiera palestinsk terrorism och mord på judar? Är det lättja eller en önskan att sopa dessa saker under mattan?

DB: Det är mer allvarligt än så. Det federala utrikeskontoret strävar efter ekonomiska förbindelser med den palestinska myndigheten (PA), PFLP och Hamas. Allt är en fråga om ekonomi och de vill inte att något ska störa deras affär med PA. Deras policy är: så länge pengarna flödar kommer det att råda fred. Det finns naturligtvis ingen grund i verkligheten för detta antagande.

SF: Ser du någon koppling till hur europeiska regeringar betalade palestinska terroristorganisationer på 1970-talet? På den tiden betalade länder som Tyskland och Schweiz många miljoner tyska mark och schweizerfranc i lösensumma och skyddspengar till PFLP och andra terrororganisationer för att inte bli måltavla av terroristerna själva.

DB: Det finns väldigt stora likheter. Som före detta amerikan känner jag till detta koncept som att “hylla terrorister”. Och det är vad vi pratar om. Att tillåta dem och samtidigt titta åt andra hållet när de gör något brottsligt. Det skulle vara så lätt för världens regeringar som har kontor i Ramallah, att titta på alla flyktingläger i Judéen/Samaria, Gaza, Jerusalem och se vad som händer där. Och med mängden vapen — vi pratar vapen för 30 000 barn — är det inte svårt att lista ut var dessa vapen förvaras.

SF: Borde inte detta också vara en viktig fråga om mänskliga rättigheter för alla regeringar?

DB: Självklart. Eftersom det är en kränkning av barns rättigheter, som borde skyddas av FN. Det finns mycket stränga FN-lagar mot att beväpna barn under femton år. Och tittar man på filmerna så finns det barn som med säkerhet är under femton år och som får militär utbildning i vapen. Vi anklagar donationsländernas regeringar för att anstifta ett våldsamt uppror. De kan inte säga att de inte vet vad som händer för detta sker offentligt. Alla borde se vad som händer i Jenin.

SF: Vad kan medborgare göra som inte vill att deras skattepengar ska användas till barnbeväpning och terrorism?

DB: Jag rekommenderar att du tar upp frågan om vapen, hets och indoktrinering i UNRWA:s skolor och UNRWA:s flyktingläger med UD och alla partier och begär en fullständig bedömning. Inget är lättare än att ställa den här frågan.

Vapenutbildningsprogrammet för UNRWA:s barn börjar första veckan i juli. Kommer vi att se vad som händer i dessa UNRWA:s läger? Sanningen är att den palestinska myndigheten, som tillhandahåller dessa vapen, är den första enheten i världens historia som erbjuder lön (pay for slay) till alla som mördar en jude. Det hade inte ens nazisterna. Den palestinska myndigheten ligger flera steg före nazisterna. Nazisterna försökte dölja vad de gjorde. Den palestinska myndigheten i UNRWA och Hamas gör allt de kan för att publicera vad de gör. Inget hålls hemligt.

Och viktigast av allt, som de största givare till UNRWA kan ni istället stödja rehabiliteringen och vidarebosättningen av dessa människor som nu har bott i flyktingläger sedan 1949.

SF: Var kan vi få reda på mer om detta ämne?

DB: Vi har en webbplats där du kan hitta mer information om UNRWA. https://israelbehindthenews.com/category/swedish/

 

Jag betonar att vi är privatfinansierade. Vi får inga medel från någon regering. Vill du skänka så gör du det. På hemsidan kan du få reda på hur du gör det enklast.