Barn och ungdomar i UNRWA-lägret lär sig använda vapen. (från filmen “Terror of Return”)

– I juli började UNRWAs sommarläger i Gaza. Hamas är med på dessa läger. De lär barn mellan nio och sexton år att använda vapen. Sverige har lovat att ge 64.999.7562 dollar till UNRWA, vilket innebär att pengar också går till sådana läger, säger ledaren David Bedein från “Israel behind the News”.

– Barnen får träning i användningen av maskingevär AK 47, bekräftar Bedein.

– Barnen utbildas för att döda judar. De lär även detta från skolböcker utgivna av den palestinska arabiska myndigheten (PA) och används i alla UNRWAs skolor. Vi har översatt skolböckerna som används av 515 000 elever i UNRWAS skolor, säger Bedein.

Ett separat filmteam har intervjuat barn och ungdomar i UNRWA: s sommarläger. Filmen berättar om ”rätten att återvända genom användning av vapen.”

Filmen “Terror of Return” finns på webbsidan “Israel behind the news.”

Barn och ungdomar i UNRWA-lägren undervisas i vapenanvändning. (Från filmen; The Terror of Return)

Stora pengar

Videon “The Terror of Return” berättar för oss att 68 länder donerat över en miljard dollar 2018. På hemsidan UNRWA.org finns översikten från 31 december 2018 som anger hur många miljoner dollar som kommit in under 2019.

  • Sverige: $ 64,999,762
  • Norge: $ 36,278,753
  • Danmark: $ 14.475.903
  • Finland: $ 5,490,921
  • Island: 521 653 USD.

UNRWA har själv publicerat en lista över de gåvor de förväntar sig få i år.  Länk ;

https://www.unrwa.org/sites/default/files/list_of_2018_pledges_by_all_donors.pdf

Filmen “Terror of Return” visar hur ungdomar utbildas i terror och dödande av judar.

Krav till UNRWA

– Vi ber donationsländer att kräva av UNRWA hur pengarna ska användas. Det måste bli ett slut på en läroplan med jihad, martyrdom och träning i ”rätten att återvända med vapenmakt.”

– Det måste också bli ett slut på paramilitär utbildning i alla UNRWAs skolor. UNRWA måste säga upp anställda som är knutna till Hamas. UNRWA kan inte ha anställda som ingår i en terroristorganisation.

-Det måste bli ett slut på UNRWA som undervisar fjärde och femte generationen att de skall återvända till platser som deras förfäder kom ifrån före 1948. Undervisningen gör att miljoner flyktingar blir ”flyktingar för evigt”. Dessa får ett falskt hopp att fem miljoner ättlingar till arabiska flyktingar kommer att återvända till arabiska bosättningar som fanns före 1948. Flera av dessa arabiska byarna existerar inte längre. Den undervisningen är ett accepterande av arabisk maximalism. De vill med undervisningen ha ett stor-arabien som helt inkluderar Israel.

Tidningen ”Jerusalem Post” visade den 5 juli 2019 hur unga palestinska araber i islamisk jihads sommarläger visar upp militära färdigheter.  Rubriken i tidningen var ”Förberedelser för krig”. (Fax)