מדריכי מורים של הרשות הפלסטינית: דוגמאות לאינדוקטרינציה בהקשר הסכסוך

(ינואר 2019) אינדוקטרינציה של הסכסוך בשלושה משפטים לתלמידי כתה ב': "הכנה: המורה יספר סיפור קצר על מולדתנו, פלסטין: 'סבי היה חי בכפר יפה ב חיפה. הוא עבד בחקלאות, אהב את האדמה ושמר עליה. ביום עצוב...

Genesis of an anti-Semitic state

This week, a Global Forum Against Anti -Semitism will convene in Jerusalem The time has come for the Global Forum to consider the fact that a new anti-semitic state is now in formation. Imagine, if you...

Vindication: After 20 years of Vilification for Reporting the Hamas-PA Armed Collusion, Documentation emerges

This week, the respected Jerusalem Center for Public Affairs issued a policy paper which documented how the PSF, the Palestinian Security Forces, which reports to the Palestinian Authority, has been consistently arming the Hamas...

Is It of Any Concern to the Donor Nations to the Palestinian Authority?

Peace Education Now? While the world media descended on Israel to cover the hard fought Israel prime ministerial election campaign between dovish Labor incumbent Ehud Barak and hawkish Likud challenger Ariel Sharon, the international press...

When a US government official calls you a liar, you go on the offense.

Exactly two years ago, a senior official at the US State Department called me a liar, to my face. He informed me that all the work that we had done on the Palestinian Authority...

Abbas-Greenblatt: combat violence and terror FREE MURDERERS

IMRA: Jason Greenblatt appears to have decided to facilitate Abbas "talking the talk". "President Abbas and Mr. Greenblatt also reaffirmed the U.S. and the Palestinian Authority’s joint determination to combat violence and terrorism." BUT Abbas...

Sept. 20 address at AACIn Netanya: Make Your Voice Heard in the Media, with...

Demand that Donor Nations ask for Changes in Palestinian Authority books Used by UNRWA and the PA Background The following is a list of changes that UNRWA must introduce into the Palestinian Authority textbooks it uses...

Quotes from Palestinian Authority Textbooks (Hebrew)

Quotes from Palestinian Authority Textbooks (Hebrew)

A Tribute to Archbishop Sambi, Reassigned from Jerusalem to Washington

This week, a special farewell ceremony was held in Jerusalem for Archbishop Pietro Sambi, the Pope's ambassador in Israel, formally known as the Papal Nuncio. Archbishop Pietro Sambi has been reassigned as the Papal Nuncio...

Full study of school books now used by UNRWA & the Palestinian Authority

No recognition of the existence of the State of Israel: the map of the countries of the Arab homeland as it appears in a PA textbook published in 2017. Palestine appears on the map...