Under den senaste veckan, spred UNRWA budskapet att UNRWA har för avsikt att införa en ny läroplan för fred och tolerans i UNRWA:s skolsystem.

Men UNRWA rapporterar att det finns ett utbrett allmänt motstånd till ett sådant initiativ. (1)

Det faktum att UNRWA medger att det finns ett problem i sina skolor utgör ett nyhetsvärde i sig själv.

Men Centrum for Near East Policy Research har kontrollerat alla offentliga och privata källor i UNRWA. Ingen avsiktsförklaring, initiativ eller program finns i UNRWA:s utbldningsdepartement för några som helst förändringar i läroplanen.

UNRWA:s kursplaner i Judéen, Samarien, Jerusalem och Gaza förblir under överinseende av den palestinska myndighetens undervisningsministerium, vilket gör det klart att inga planer är på gång för någon förändring i den palestinska myndighetens utbildningssystem.

Alla tidigare utbildningsministrar i PA har gjort det klart att PA:s undervisningsministerium driver skolor med en enhetlig läroplan för UNRWA, Hamas och den palestinska myndigheten. Den nuvarande läroplanen för krig i palestinska myndigheten som även används av UNRWA talar för sig själv. (2)

Närvaron av Hamas i UNRWA:s skolor talar för sig själv. (3)

Varför sprider då UNRWA budskapet att de har för avsikt att införa en ny läroplan?

Detta gynnar UNRWA:s image att de har en ny amerikansk administration vid rodret. USA betalar faktiskt 33% av UNRWA: s budget, som uppgår till 1,2 miljarder dollar. (4)

UNRWA presenterar amerikanska regeringen med goda intentioner och skyller på den allmänna opinionen, som inte skulle tillåta UNRWA att agera på ett ädelt sätt.

UNRWA har använt denna PR strategi tidigare.

Mellan 2008 och 2010 spred UNRWA nyheten att de skulle införa en utbildning om förintelsen. UNRWA satte igång professionella insamlingar för att öka finansieringen som krävs för att undervisa om förintelsen till nästa generation av palestinska skolbarn.

Sedan beklagade UNRWA 2011 att de inte kunde genomföra utbildningen om förintelsen på grund av ”den allmänna opinionen”.

Centrum for Near East Policy Research kollade upp denna utveckling med Michael Kingsley-Nyinah, dåvarande chef för det verkställande kontoret hos UNRWA i New York, som svarade på vår fråga: ”Jag skriver för att klargöra att det inte finns någon ‘Holocaust läroplan’ som sådan i UNRWA: s skolor och det finns inga planer på att införa en.”(5)

Ändå fick UNRWA beröm av det judiska samfundet på grund av deras ”avsikt” att införa förintelse-läroplanen för nästa generation av palestinska arabiska barn, även om en sådan läroplan aldrig planerades.

(1) http://israelbehindthenews.com/hamas-strongly-attacks-unrwa-intention-introduce-changes-curriculum-elementary-schools/15766/

(2) http://israelbehindthenews.com/jews-jewish-state-schoolbooks-used-unrwa-de-legitimization-demonization-indoctrination-war-2/15319/

(3) http://israelbehindthenews.com/unrwa-supply-line-hamas-next-round-fighting/15754/

(4) http://israelbehindthenews.com/jews-jewish-state-schoolbooks-used-unrwa-de-legitimization-demonization-indoctrination-war-2/15319/

(5) http://israelbehindthenews.com/there-is-not-and-has-never-been-a-plan-for-a-holocaust-curriculum-in-any-unrwa-school/7025/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleUNRWA spreads the word that UNRWA will introduce new curriculum of peace
Next articleThis year in a rebuilt and expanded Jerusalem…writes Michael Kuttner
David Bedein
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.