Det vi tydligt kan se i skolböckerna är starka bevis av agendan genom hatuppvigling:

Nioåriga barn får lära sig matte genom att ADDERA IHOP ANTALET ÖKADE MARTYRER I PALESTINSKA TEXTBÖCKER, ILLUSTRERADE MED BILDER FRÅN DERAS BEGRAVNINGAR.

10-åringar får lära sig att ”DET VIKTIGSTE ATT GÖRA MED SITT LIV ÄR ”OFFER, ATT SLÅSS, JIHAD OCH KAMP.”

I Fysik-böcker, för att lära Newtons lag, finns det exempel på att slakta kättarna (kristna och otroende), dvs de som inte tror på islam. Lagen lärs ut till 11-årigar och förstärks genom bilden AV EN POJKE SOM MED EN SLANGBELLA PRICKAR EN ISRAELISK SOLDAT.

En dikt för 8-åriga barn i Palestina, Gazaremsan och Västbanken beskriver sådant som kommer att påverka deras omogna sinnen. Textböckerna inkluderar läsövningar för 6-åringar med orden “MARTYRER” OCH “ATTACK”, samt poem för 8-åringar som inkluderar fraser som ”OFFRA MITT BLOD”, ”ELIMINERA USURPER FRÅN MITT LAND” OCH “UTROTA FRÄMMANDE/ UTLÄNNINGARS EXISTENS.”

Vi ser att antalet dödade terrorister används för att undervisa barn i matematik. Foton av terrorister finns tryckta i dem.

Det blev ett litet ståhej när avslöjandet kom att den officiella palestinska läroboken för femte klass i ”arabiska språket” nämnde hur stor Dalal Mughrabi var – men använde fel foto av henne.

Texten säger:

VÅR PALESTINISKA HISTORIA ÄR FULL AV MÅNGA MARTYRER SOM OFFRAT SINA SJÄLAR FÖR SITT HEMLAND. EN AV DEM ÄR MARTYREN DALAL MUGHRABI, SOM BLIVIT EN FÖREBILD AV FÖRSVAR OCH HJÄLTEDÅD GENOM HENNES KAMP. DETTA GÖR ATT HENNES MINNE FÖRBLIR EVIGT I VÅRA HJÄRTAN OCH SINNEN. TEXTEN HÄR GER OSS INBLICK I EN DEL AV HENNES KAMP.

Mughrabi är terroristen som är ansvarig för ”Coastal Road Massakern” vilket dödade 38 personer, inklusive 13 barn. Ståhejet blev då det framkom att det här är ett foto av en annan kvinnlig palestinsk terrorist, nämligen Teresa Halaseh.

Men i vilket fall som helst – palestinska läroböcker förhärligar terrorister. PUNKT!

Detta visar hur mycket gift och glorifiering av terror som inpräntas i barnen i Palestina, på Gazaremsan och Västbanken mot dem som tror på andra religioner.

”Daily Mail” rapporterade om terroristuppmaning i palestinska läroböcker som används av UNRWA-skolor finansierade av Storbritannien (och Sverige):

”THE DAILY MAIL” har funnit att tiotals miljoner pund av Storbritanniens stöd för att hjälpa skolor i Gaza och Västbanken SOM FORTSÄTTER ATT GÅ TILL LIKNANDE MATERIAL. PENGARNA GÅR VIA EN FN-AGENTUR SOM ANDRA NATIONER (ex USA) HAR VALJT ATT STOPPA FINANSIERING GENOM.

Färska exempel på hur mycket pengar som används i humanitärt bistånd genom namnet ”humanitärt bistånd” till UNRWA (Palestina, Gazaremsan och FN: s avdelning för Palestina flyktingar.) har dykt upp i Palestina och Gazaremsan. Många länder, inklusive Sverige, ger ekonomiskt stöd för detta arbete genom UNRWA.

Med pengar som ges till utbildningen genom UNRWA förbereds barn för terrorism och jihad. Sedan det avslöjats finns nu kravet från svenska skattebetalare att stoppa detta.