Ur perspektivet i en organisation som är professionell inom socialt arbete, är det sociala arbetet mest fokus för att hjälpa människor att komma vidare med sina liv.

Undantaget från regeln är socialtjänsten i organisationen UNRWA. Där föreskrivs istället att 5.3 miljoner ättlingar till arabiska flyktingar från kriget 1948 måste fortsätta leva som flyktingar i evighet, i 59 “tillfälliga” flyktingläger, under den falska löften att har rätt att återvända till byar som nu inte längre finns.

Framtiden stod dock inte på agendan vid UNRWA:s internationella givarkonferens den 15 november i Bryssel. Där handlade det endast om att samla in pengar för att bibehålla de arabiska flyktingarna i deras flyktingläger.

Inför konferensen skickade Bedein Center for Near East Policy Research fotografer för att dokumentera den nuvarande atmosfären i de myllrande Aida och Deheisha flyktingläger i Betlehem. Fotojournalisterna återvände med 915 bilder av massiva väggmålningar som beklädde murar och plank till flyktinganläggningar.

Alla bilder skildrar ett enda tema: krig mot judarna för att befria de förlorade arabiska byarna med vapenmakt. Dessa väggmålningar av livet i de tillfälliga UNRWA-anläggningarna kommer att bli tillgängliga för en online UNRWA fotoutställning som visas på UNRWA-Monitor.com

Allt detta väcker frågan: Vart tar UNRWA:s utveckling vägen härifrån?

Här är fem politiska punkter som bör stå på agendan för alla konferenser om UNRWA, med ett syfte i åtanke: att hjälpa 5,3 miljoner ättlingar till flyktingar från 1948 års krig att komma vidare med sina liv, istället för att som nu leva ett flyktingliv i evighet.

  1. Avbryt UNRWA:s nya läroplan för krig – baserad på jihad, martyrskap och ”rätten att återvända med vapenmakt”, Den läroplanen har inte någon plats i FN:s utbildning – vars tema är ” Fred börjar här”.
  2. Avväpna alla UNRWA-skolor och upphör med den militära utbildningen i alla UNRWA:s anläggningar. Det är en absurditet att UNRWA, ett FN-organ med ett påstått engagemang för “fredsutbildning”, tillåter vapenutbildning, terrortunnlar och missil-skjutning från sina lokaler.
  3. Insistera på att UNRWA säger upp anställda som är anslutna till Hamas, i enlighet med lagar som förbjuder stöd till någon som anställer medlemmar som tillhör en terroristorganisation.
  4. Inför UNHCR-standarder för att främja vidarebosättning av de fjärde och femte generationens flyktingar från kriget 1948. Dessa har tillbringat sju decennier i flyktingstatus. UNRWA:s nuvarande policy är att varje arabisk vidarebosättning av flyktingar skulle störa “rätten att återvända” till arabiska orter före 1948. Genom att anta den arabiska hållningen struntar UNRWA i sitt engagemang för framtiden och sviker både arabiska flyktingar från 1948 och deras ättlingar.
  5. Kräv en granskning av budgeten på 1,5 miljarder dollar som kommer från 68 nationer och 33 icke-statliga organisationer. Detta kommer avslöja dokumenterade rapporter om slöseri av resurser, dubbelarbete av tjänster och oönskade mängder pengar till terrorgrupper som nu dominerar UNRWA:s anställda.

Detta kommer att vara agendan för den nya Israel Knesset Lobbyn: en ändring av UNRWA.

Dess sammankallande ledare är MK Sharren Haskel, som kommer att hålla sessionen i Israels Knesset 2 februari.

Vi inbjuder svenska riksdagens ledamöter och andra intresserade att deltaga via zoom.

Intresseanmälan sändes och zoom länk ansöks från David Bedein:  ctrforneareastpolicyresearch@gmail.com

Israel Resource News Agency och Nahum Bedein Center for Near East Policy Research.

https://www.cfnepr.com/205640/Our-staff