מחקר סופי (יוני 2018) – היהודים והשלום בספרי הלימוד החדשים של הרש”פ בשימוש בבתיה”ס...

הקדמה נייר זה הוא העידכון הסופי של שני מחקרים קודמים שפורסמו באנגלית. הראשון שבהם, תחת הכותרת בספטמבר יצא", UNRWA's Problematic Educational Role in the Middle East Conflict" 2017 .הוא סקר את תפקידה של אונר"א בהנצחת הסכסוך המזרח-תיכוני...

RESPONSE TO UNRWA ATTACKS ON OUR FILM, UNRWA UPRISING

UNRWA spokesman Chris Gunness has charged that the film “is a catalogue of misrepresentation.” He charges that, “There is no evidence whatsoever to substantiate the claim that UNRWA supported the so called “Great March”,...

UNRWA Uprising – English Version

UNRWA Uprising - English from David Bedein on Vimeo.

ACLJ Files FOIA Lawsuit Against Anti-Israel Deep State Over Burying UNRWA Fraud and Joining...

The ACLJ is once again taking the anti-Israel Deep State back to federal court, this time over allegations that it is burying a U.N. agency’s fraud and joining the U.N. in circumventing international law. Monday...

Anti-Semitism in UNRWA Education

Introduction The United Nations Relief and Works Agency for the refugees of the 1948 war (UNRWA) provides educational services to school children registered as refugees in Syria, Lebanon, Jordan, the West Bank (including East...

Here are the top 10 biggest donors to UNRWA in 2017: Source: Britannica

United States ($364 million) Source: Britannica During the 2018 World Economic Forum, Trump threatened to cut Palestinian aid due to President Mahmoud Abbas' refusal to meet with Vice President Mike Pence. Trump said Palestinians must be willing to cooperate "or we're...

The case for shuttering UNRWA schools’ doors closed…permanently

The US government decision to suspend funds to UNRWA schools until reforms take place in UNRWA has raised some eyebrows. Why did the US suspend funds to UNRWA in the first place? Since 1999, Hamas has...

Australian Handout An Aid To extremism

ON 29 May 2012, then-minister for foreign affairs Bob Carr signed an agreement with then-UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) head Filippo Grandi, to provide $90 million for Palestinian refugees for...

Analysis: Cutting UNRWA aid will not cause a humanitarian crisis

Yochanan Visser is an independent journalist/analyst who worked for many years as Middle East correspondent for Western Journalism.com in Arizona and was a frequent publicist for the main Dutch paper De Volkskrant. He authored a book in...