I denna tid av dödläge i de politiska förhandlingarna mellan Israel och den palestinska myndigheten uppmanar vi Sverige att använda sitt inflytande för att hitta en lösning på den humanitära situationen för de fem miljoner ättlingar till flyktingarna från kriget 1948. Dessa finns fortfarande i UNRWAs flyktinge-anläggningar. Sverige donerar 20% av UNRWA:s budget varje år. Istället för att bara donera pengar till UNRWA, skulle Sverige ansvarsfullt kunna hävda sitt ledarskap bland givarländer. Detta skulle främja den politik och skulle förbättra levnadsvillkoren för UNRWAs flyktinginnevånare. Sverige kan erbjuda ett realistiskt humanitärt alternativ istället för att stödja den nuvarande “flyktingestatus för all framtid”, som “rätten att återvända” trummas in i medvetandet hos en halv miljon UNRWA studenter genom UNRWA.

I detta sammanhang kan Sverige föreslå sex politiska utmaningar, som kan vara vägledande för ett nytt sätt att tänka i UNRWAs politiska reformer.

  1. Sverige skulle kunna arbeta tillsammans med samtliga givarländer och be om en granskning av de sponsor tillgångar som strömma in i UNRWA. Detta skulle minimera omfattande dokumentation av resursslöseri, dubbelspel av tjänster och oönskade flöden av kontanter till Gaza-baserade terrorgrupper, som nu har kontroll över UNRWA:s verksamhet i Gaza och har haft det under de senaste 18 åren. http://israelbehindthenews.com/unrwa-gaza-terrorist-organizations-cooperative-relationship/11632/
  2. Sverige, som en viktig bidragsgivare till UNRWA, skulle bidraga till att införa en standard för UNRWA, och på så sätt, efter 67 år, främja omflyttningen för arabiska flyktingar. Den nuvarande policy i UNRWA är formulerad så att en flyktingbosättning har “rätten att återvända” till arabiska byar som fanns före 1948. http://israelbehindthenews.com/library/pdfs/UNRWAchartcomparison.pdf
  3. Sverige kan ställa press på andra givarländer att återkalla den nya UNRWA läroplanen, som innefattar principerna för Jihad, martyrskap och “rätt att återvända” genom vapenmakt. Denna felaktiga läroplan existerar i nuläge i FN:s skolor. (UNRWAs paroll är från begynnelsen skapad att främja “Freden börjar här”) http://israelbehindthenews.com/see-pa-textbook-incitement-for-yourself-funded-by-the-us-taxpayer/14375/
  4. Sverige kan begära ett upphörande av paramilitär utbildning, som pågår i några av UNRWA:s skolor. Bör UNRWA, som är ett FN-organ, inte påvisa ett förnyat engagemang för FN:s principer av en “fredsutbildning”? http://israelbehindthenews.com/israel-and-jews-in-the-newest-palestinian-authority-pa-schoolbooks-taught-in-pa-and-unrwa-schools-de-legitimization-demonization-advocacy-of-violent-struggle-rather-than-peace-of-jihad-martyrdo/14346/
  5. Detta skulle ge tillfälle för Sverige att arbeta med andra givarländer genom att insistera på att UNRWA säger upp de anställda som är anslutna till Hamas, vilket är en stor terroristorganisation. http://israelbehindthenews.com/israel-and-jews-in-the-newest-palestinian-authority-pa-schoolbooks-taught-in-pa-and-unrwa-schools-de-legitimization-demonization-advocacy-of-violent-struggle-rather-than-peace-of-jihad-martyrdo/14346/

och http://israelbehindthenews.com/library/pdfs/UNRWA-SCHOOLS-IN-GAZA.pdf

6. UNRWA nyligen har anställt en “ungdomsambassadör” Mohammad Assaf, som ska resa runt i världen och uppmuntra till uppror och våld. Skulle inte detta vara en lämplig tidpunkt för Sverige att arbeta tillsammans med alla givarländer för att begära att UNRWA annullerar detta avtal med en budbärare som uppmanar till krig? http://unrwa-monitor.com/articles/israel-resource-review/are-the-lyrics-of-the-unrwa-youth-ambassador-not-lethal/

Sammanfattningsvis har Sverige en möjlighet att ta itu med en pressad humanitär fråga som kan lösas. Det skulle kunna vara ett viktigt Svenskt bidrag för fred i Mellanöstern.

*Författaren David, ” ROADBLOCK TO PEACE – Hur FN vidmakthåller den arabisk-israeliska konflikten: UNRWA politik bör omprövas”, Han är en socialarbetare och journalist som under de senaste 28 åren varit aktiv i arbetet med att reformera UNRWA. David driver Israel Resource News Agency och Centrum för Near East Policy Research, som har producerat böcker, monografier och filmer som är filmade på plats i UNRWA. Särskild webbplats på UNRWA politik är: www.UNRWA-MONITOR.COM.

Senaste rapporten om UNRWA skolböcker: http://tinyurl.com/hjksrrb

Nya UNRWA filmer: http://tinyurl.com/lxc6xvs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleJerusalem Arab school honors parents of killers: Son of murdered Jew asks to address the school
Next articleTransparency in Middle East Education Policy
David Bedein
David Bedein is an MSW community organizer and an investigative journalist.   In 1987, Bedein established the Israel Resource News Agency at Beit Agron to accompany foreign journalists in their coverage of Israel, to balance the media lobbies established by the PLO and their allies.   Mr. Bedein has reported for news outlets such as CNN Radio, Makor Rishon, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC and The Jerusalem Post, For four years, Mr. Bedein acted as the Middle East correspondent for The Philadelphia Bulletin, writing 1,062 articles until the newspaper ceased operation in 2010. Bedein has covered breaking Middle East negotiations in Oslo, Ottawa, Shepherdstown, The Wye Plantation, Annapolis, Geneva, Nicosia, Washington, D.C., London, Bonn, and Vienna. Bedein has overseen investigative studies of the Palestinian Authority, the Expulsion Process from Gush Katif and Samaria, The Peres Center for Peace, Peace Now, The International Center for Economic Cooperation of Yossi Beilin, the ISM, Adalah, and the New Israel Fund.   Since 2005, Bedein has also served as Director of the Center for Near East Policy Research.   A focus of the center's investigations is The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). In that context, Bedein authored Roadblock to Peace: How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict - UNRWA Policies Reconsidered, which caps Bedein's 28 years of investigations of UNRWA. The Center for Near East Policy Research has been instrumental in reaching elected officials, decision makers and journalists, commissioning studies, reports, news stories and films. In 2009, the center began decided to produce short movies, in addition to monographs, to film every aspect of UNRWA education in a clear and cogent fashion.   The center has so far produced seven short documentary pieces n UNRWA which have received international acclaim and recognition, showing how which UNRWA promotes anti-Semitism and incitement to violence in their education'   In sum, Bedein has pioneered The UNRWA Reform Initiative, a strategy which calls for donor nations to insist on reasonable reforms of UNRWA. Bedein and his team of experts provide timely briefings to members to legislative bodies world wide, bringing the results of his investigations to donor nations, while demanding reforms based on transparency, refugee resettlement and the demand that terrorists be removed from the UNRWA schools and UNRWA payroll.   Bedein's work can be found at: www.IsraelBehindTheNews.com and www.cfnepr.com. A new site,unrwa-monitor.com, will be launched very soon.