Jerusalems Öppna Kulturhus är ett Jerusalem projekt vars idé härrör från en önskan att omfamna och ansluta kulturerna i staden Jerusalem. Avsikten är att öppna en kulturell och social dialog mellan olika grupper i samhället genom en medlemsklubb och att ge möjligheter för ungdomar och externa samhället genom ett bibliotek rik på böcker från hela världen; att etablera kulturell och vetenskapliga workshops för att diskutera aktuella frågor.

Projektet kommer att ledas av  Mr Massad Abu Toameh som födde idéen, och genomföras när projektets nödvändiga godkännanden erhållits. Med Massad finns även hans hustru, Mrs. Sawsan Abu Toameh, som kommer att arbeta med administrativ verksamhet i de olika kulturavdelningarna.

Inrättandet av Jerusalems Öppna kulturhus blir möjligt med hjälp av den privata initiativtagarens grundidé och hans erfarenhet i media och kultur. Massad har arbetat som oberoende journalist i samarbete med olika lokala och internationella organ. Han har byggt starka kontakter baserade på ett gott rykte och trovärdighet, samt är högt respekterad inom sitt område och sin breda krets av bekanta, vänner och kollegor. Han är intellektuell, med förmåga att samarbeta och är öppen för andras olika åsikter och nya idéer.

Valet av klubbens placering, är att i en mycket vacker miljö i den heliga staden, kunna visa upp det magnifika och breda landskapet i Jerusalem. Det som skiljer denna plats från andra områden är dess historia som en tidigare brittisk militär utpost med sitt unika strategiska läge. Trots det faktum att det är en symbol för tidigare krig så blir det från erfarenheten av krig som kärnan av hoppet växer fram. Genom att förse gästerna med god mat, dryck, och frisk luft så förmedlar platsen läkedom för hjärta, ande och sinne. Namnet på området heter “Shifa” och betyder ”helande”.

Vi kommer att behöva renovera det som en historisk plats. Särskild tillstånd krävs så att vi kan arbeta där. Området är cirka 3850 kvadratmeter, med vacker utsikt över Jerusalem och dess omgivningar. Byggnaden består av en bottenvåning som kommer att innehålla ett mycket stort kök för dem som vill laga speciella rätter som speglar deras kultur och möjliggöra kunskap inom detta område, med en del av det avsett för aktiviteten endast i restaurangen.

Huset kommer att innehålla ett kök där mat kommer tillredas från olika kulturer av medlemmarna i klubben, där musik kommer att presenteras som reflekterar alla kulturer på en nivå som är lämplig för de som väljer att bli medlemmar i denna kulturellt rika klubb.

I den andra delen av bottenvåningen kommer det att finnas en öppen plats för möten och intellektuellt utbyte och kulturmöten.

Ett fikarum kommer att vara ett av de forum för ideologiska utbyten där åsikter kan delas och reflekteras över angående olika kulturer, i önskan om förståelse och längtan efter kunskap och öppnande av nya horisonter.

Den övre våningen kommer att delas in allmän plats och öppet för gästerna. Det kommer att bli ett främre område som delas med ett vardagsrum och bibliotek samt en sida som blir restaurang som serverar orientalisk mat. Det kommer att vara öppet för icke-medlemma.

Det blir ett turkiskt bad av högsta standard, med en speciell balkong för medlemmar i klubben där de kan äta och ha gemenskap med den fantastiska utsikten.

 

Vårt mål.

Vi kommer att ha projektet som en oberoende ideell kulturinstitution, samt att en del genererar i en lönsam verksamhet.

Vi strävar efter att klubben kommer att omfatta araber, judar och kristna från alla länder. Eftersom Jerusalem sammanför många människor och språk på grund av sin religiösa och historiska karaktär kommer vi agerar för att inbjuda konstnärer, författare, forskare och tjänstemän.

Klubben är tänkt för de som vill lära känna Jerusalem och dess omliggande platser; med dess alla invånare, kulturer och åsikter och ge tillfälle för förståelse och utbyte av idéer. Avsikten är att locka ungdomar att lära av de människor som har erfarenheter, historia och den världsbild som de upplevt i denna stad. På detta sätt kommer visionen förnyas och antas genom samråd och meningsfull dialog, som kommer att bryta ner den psykologiska barriären mellan generationer, kön, etnicitet och kulturer.

Vi kommer att uppmuntra kvinnor att aktivt delta för att förändra samhället, genom att öka medvetenheten om kvinnors lika rättigheter och lyfta fram de frågor som uppstår.

Jerusalems Öppna kulturhus kommer att vara av stor betydelse för kulturellt utbyte och återupprätta stadens koppling till dess invånare.

Jerusalems Öppna kulturhus inflytande på kultur och intellektuell utveckling av samhället och dess medlemmar och besökare kommer att återspeglas positivt på nästa generation i Jerusalem. Detta utbyte av kulturer i en trygghetszon utmanar befintliga fördomar och kommer att vara en källa till att förändra deras världsbild och perspektiv.

Klubben kommer att verka för klubbens aktiviteter för att locka nya medlemmar med särskilda förmåner och att omfatta årliga program för aktiviteter på klubben med öppna och slutna kurser, föreläsningar och workshops gällande utbildning, kultur och politik.

Det kommer att finnas ett månatligt program och aktiviteter men var och en av klubbens avdelningar kommer att ha ett separat program som kommer att vara väl anpassade så att medlemmar och icke-medlemmar i klubben är närvarande samtidigt, för att träffas och utbyta åsikter.

Vi kommer att marknadsföra klubben genom media i de klassiska sociala media nätverken, genom tv och lokala och internationella medier på tre språk: arabiska, hebreiska och engelska samt involvera andra språk och kulturer genom utländska och lokala människor som lever i Israel.

Klubben kommer att påverka ungdomar och deras sociala miljö, utvidga kunskapsnivån och kulturen. Detta kommer att öka deras självförtroende och personliga förmåga som leder till en mer utbildad generation genom kulturhuset.

Vi hoppas att detta projekt kommer att ha ett stort inflytande och locka många besökare och vänner.