Introduktion

FN:s hjälporganisation för flyktingar från kriget 1948 (UNRWA) tillhandahåller utbildning till skolbarn som är registrerade som flyktingar i Syrien, Libanon, Jordanien, Västbanken (inklusive Östra Jerusalem) och Gazaremsan.

Vid de två sistnämnda områdena ansvarar UNRWA för utbildningen av ungefär en fjärdedel av den palestinska elevkåren, med över

320 000 elever i ca 370 skolor.

UNRWA använder i sina skolor läroböcker från värdländerna inom sina olika verksamhetsområden. Det väcker ett allvarligt etiskt problem, eftersom dessa böcker innehåller grova antiisraeliska, antisionistiska och till och med antisemitiska uttryck som tydligt strider mot UNRWA: s definierade neutrala och freds inriktade karaktär som en FN-organisation.

Antisemitism i den arabiska världen är en del av den aktuella konflikten, även om dess rötter kan spåras till tidigare perioder och finns i de flesta arabiska läroplaner. Detta är också fallet i den palestinska, men i mindre utsträckning jämfört med dem i Syrien, Saudiarabien och Egypten. Det beror troligen på det faktum att den palestinska publiceringen av läroböcker delvis finansierades av västerländska donations länder.

Antagande bygger på en händelse som ägde rum 2004 då den palestinska myndigheten (PA) utfärdade en historielärobok för årskurs 10 som beskrev “Protocols of the Elders of Zion” som de konfidentiella resolutionerna från den första sionistiska kongressen som hölls i Basel 1897. Efter en rapport angående detta 2005 blev jag ombedd av den belgiska ambassaden i Tel Aviv att skicka dem de relevanta arabisk sidorna åtföljd av en engelsk översättning, och några månader senare utfärdade PA en ny version av boken utan den nämnda beskrivningen.

Eftersom UNRWA använder PA-skolböcker utan utelämnanden eller ändringar, blir UNRWA i verkligheten allierad i PA:s anti-israeliska och antisemitiska indoktrinering. Antisemitiska uttryck i sådana skolböcker har funnits under UNRWAs 70-åriga verksamhet, mestadels inom sammanhanget för konflikten, men också vid ämnen religion. Följande få uttryck är hämtade från böcker som används för närvarande i UNRWA-skolor och med antisemitisk karaktär:

Det religiösa sammanhanget.

Huvudfrågan i detta sammanhang är judarnas politiska rivalitet i arabvärlden med islams profet på 700-talet e.Kr., vilket har gjort dem del av den onda religiösa kampen, med ökad bibetydelse till dagens judar.

(Islamic Education, Årskurs 7, Del 1 (2020) sid. 52)

“…Men judarna [i den arabiska staden Medina] respekterade inte fördraget [de hade undertecknat med Muhammad] och begick all slags förräderi, svek och fientlighet, vilket gjorde det nödvändigt för muslimerna att bekämpa dem. ”

(Islamic Education, Årskurs 7, Del 1 (2020) sid. 52)

“En fråga för diskussion: Judarnas återkommande försök att döda Budbäraren [Muhammad]”.

(Assignment, Islamic Education, Årskurs 5, Del 2 (2019) sid. 66)

“Låt oss titta på ett videoklipp från den bifogade CD: n om judarnas försök att döda Guds budbärare [Muhammad].”

(Islamic Education, Årskurs 5, Del 2 (2019) sid. 65)

“Judarnas intriger och räder var den omedelbara anledningen till expeditionen mot [den judiska byn] Khaybar.”

(Islamic Education, Årskurs 9, Del 1 (2020) sid. 62)

Jesus Kristus anses vara Guds profet i islam. Följande del är den första lektionen som härrör från berättelsen i Koran om honom, och presenterar således judarna som fiender till andra profeter förutom Muhammed:

Avslöjande av Israels barns karaktär och deras fientlighet mot profeterna. ”

(Islamic Education, Årskurs 9, Del 2 (2019) sid. 21)

I sammanhanget för konflikten.

A.Direkta referenser till judar

En fråga för diskussion: Jag kommer att diskutera den palestinska kvinnans roll som offer och ståndaktighet i konfrontationen med den judisk-sionistiska ockupanten. ”

(Assignment, Islamic Education, Årskurs 5, Del 2 (2019) sid. 77)

En fråga för diskussion: Judarnas aktivitet [idag] att vanhelga gravarna för några av profetens efterföljare och de dygdiga männen, få bort och  avlägsna dem från de muslimska kyrkogårdarna i Jerusalem specifikt och i Palestina i allmänhet.

(Assignment, Islamic Education, Årskurs 5, Del 2 (2019) sid. 71)

  1. Indirekta hänvisningar till judar

I följande exempel benämns judar inte med namn, men sammanhanget ger en exakt indikation på deras identitet, specifikt termen “otro”:

Var är ryttarna [som kommer att rida] mot Al-Aqsa [moskén] för att befria den från de otroendes knytnävar, från djävulens medhjälpare? ”

(Arabic Language, Årskurs 7, Del 1 (2020) sid. 67)

C.Hänvisningar till sionister

Trots ansträngningarna från anti-israeliska icke-judar, liksom vissa judar, att göra en åtskillnad mellan antisionism och antisemitism, är de i praktiken sammanflätade i både judars och icke-judars ögon. Följaktligen syns några av de antisionistiska allvarliga uttrycken i UNRWA: s böcker här:

Sionisterna har baserat sin självständighet [dvs. Israel] på terrorism, förintelse [ibadah] och kolonialism [isti’mar]. Låt oss presentera det i detalj. ”

(Assignment, Arabic Language – Academic Path, Årskurs 10, Del 2 (2019) sid. 28)

Låt oss dra slutsatserna angående sionisternas uppeldning av Al-Aqsa-moskén av 21 augusti, 1969.

(Social Studies, Årskurs 7, Del 2 (2019) sid. 49.

(Arsonisten var en australisk kristen turist som senare diagnostiserades som psykiskt sjuk och på sjukhus i sitt land.)

Sionisterna utförde över 60 massakrer mot palestinierna … ”

(Geography and Modern and Contemporary History of Palestine, Årskurs 10, Del 2 (2019) sid. 9)

D.Uttryck som uppmuntrar våldshandlingar mot judisk-israeliska individer.

Dessa uttryck är extra anti-judiska, eftersom icke-judiska israeler anses vara palestinier och inte avsiktligt riktade som mål. Följande exempel är en vers från en dikt som beskriver vad som ska göras med den överlevande judiska befolkningen i Israel efter dess nederlag:

“Låt oss sjunga och lära oss av hjärtat:

[Foto av Jerusalems gamla stad med klipp-moskeen]

De Noblas Land [Ard al-Kuramaa ‘]

Jag har svurit! Jag ska offra mitt blod

för att vattna de förnämas land.

Och jag skall ta bort inkräktaren [ghaseb] från mitt land

Och jag skall utrota [alla] främlingarnas utspridda rester [fulul al-ghuraba ‘]

Oh, land av Al-Aqsa [moskén] och helgedomen [haram],

Oh, vagga av stolthet och adel.

Tålamod, tålamod, för segern är vår.

Och gryningen kommer att smyga fram ur mörkret ”

(Our Beautiful Language, Årskurs 3, Del 2 (2019) sid. 66. Med tillägg)

Följande del är tillägnad hyllningen av en kvinnlig terrorist som ledde attacken på en israelisk civil buss 1978 där över 30 män, kvinnor och barn mördades:

“Dalal al-Mughrabi.

([Av] författarna [av läroboken])

Överst före texten:

Vår palestinska historia är full av många namn på martyrer som gett sina själar som ett offer för hemlandet.

Bland dem är martyren Dalal al-Mughrabi som med sin kamp målade en bild av utmaning och hjältemod som förevigat hennes minne i våra hjärtan och sinnen. Texten framför oss ger en inblick av vägen för hennes kamp. ”

(Arabic Language, Årskurs 5, Del 2 (2019) sid. 51)

Slutsats. 

Exemplen i detta dokument talar för sig själva, och det finns fler. Bidragsgivare till UNRWA bör få svaret varför UNRWA lär ut sådant, varför material fortfarande finns och vad de tänker göra med det efter att omvärlden har påtalat dess giftiga karaktär. Dessa och liknande uttryck för virulent antisemitism har undervisats i UNRWA-skolor alldeles för länge!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articlePolitical pandemic
Next articleJews of Denial