30 Sivan 5777 | Saturday, June 24, 2017
 
Swedish

Swedish

0 26

Image Credit: Jerusalem via Shutterstock.com

0 32

Jerusalems Öppna Kulturhus är ett Jerusalem projekt vars idé härrör från en önskan att omfamna och ansluta kulturerna i staden Jerusalem. Avsikten är att...

0 39

UNRWA har ingått avtal med sina skolor i Judéen, Samarien, Jerusalem och Gaza och ålagt dem att endast använda skolböcker som givits till skolorna av den...

0 60

Under den senaste veckan, spred UNRWA budskapet att UNRWA har för avsikt att införa en ny läroplan för fred och tolerans i UNRWA:s skolsystem. Men...

0 39

Efter ‘Operation Protective Edge’ (Israel-Gaza konflikten sommaren 2014 ) uttrycker människor från alla samhällsskikt i Israel sin oro över de terrortunnlar som grävs av...

0 383

Varje år publicerar Simon Wiesenthal Center en förteckning över de största antisemitiska och anti-israeliska incidenter. År 2016 kom svenska socialdemokraternas utrikesminister Margot Wallström på...

0 90

Scener av unga palestinier som firar förra söndagens terrorattack i Jerusalem har lett till en uppmaning att Storbritannien skall ompröva sin finansiering av Västbanken...

0 26

Jerusalem, November  10, 2016 Till den det berör. Jag vill berömma  Center for Near East Policy Research och dess chef, David Bedein, för den effektiva undersökande...

0 80

Elever i skolor i FNs regi på Västbanken och Gaza använder läroböcker som ignorerar Israels existens och uppmuntrar förnyad antisemitism inom världsorganisationen. Skolorna, som utbildar...

0 109

En israelisk utredning av de skolböcker som används av FN-drivna skolor på Västbanken befanns konsekvent avlegalisera och demonisera staten Israel. Dessa läroböcker skrivna av den...