Studie om Israel, judar och fred i den palestinska myndighetens skolböcker som används i...

Introduktion En myndighets skolböcker visar de värderingar ett samhälle vill införa till sina yngre generationer. När de publiceras av en regim - som fallet är i den palestinska myndigheten (PA) - anger de dess långsiktiga politik....

Zoom UNRWA BEDEIN

Med fokus på internationella Till minnesdagen av förintelsen 27 januari. Vad har hänt och vad händer nu i Mellanöstern, Israel och palestinska flyktinglägren UNRWA? Sverige sponsrar till UNRWA med flersiffriga miljonbelopp varje år. Vad...

UNRWA – Transparensrapport

Under de senaste åtta månaderna har UNRWA,(United Nations Relief and Works Agency), som betjänar fem miljoner människor, publicerat dagliga pressmeddelanden där de säger till internationell media att UNRWA nästan inte har några medel för...

Anti-Semitism i UNRWA:s utbildning

Introduktion FN:s hjälporganisation för flyktingar från kriget 1948 (UNRWA) tillhandahåller utbildning till skolbarn som är registrerade som flyktingar i Syrien, Libanon, Jordanien, Västbanken (inklusive Östra Jerusalem) och Gazaremsan. Vid de två sistnämnda områdena ansvarar UNRWA för...

Fråga den nya UNRWA-KOMMISSIONEN: Var har allt mjöl tagit vägen?

Under tiden som vi har forskat och rapporterat om UNRWA sedan 1987 är det igen dags att uttrycka oro angående situationen i UNRWA och den nya UNRWA-kommissionären, Phillipe Lazzarini.  Vid sin första presentation till...

Kommer Sverige som fjärde största givaren av UNRWA, att be UNRWA-kommissionären att ta upp...

Utnämnandet av den schweiziska diplomaten Phillpe Lazzarini som ny chef för UNRWA ger nya möjligheter för UNRWA givarländer som övervakar UNRWA: s politik, att kräva en reform av UNRWA, särskilt i UNRWA-skolorna. De skolorna...

Behind The Scene with David Bedein (with Swedish subtitles): March 26th, 2020

Behind The Scene With David Bedein from Israel (Swedish subtitles) – March 26th, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=NpX4N4Q9qPc